X
Cập nhật thành công!
TRA CỨU HỒ SƠHƯỚNG DẪN

Bước 1: Chọn loại dịch vụ cần thực hiện

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin theo mẫu

Bước 3: Gửi đơn

Bước 4: Sử dụng chức năng tra cứu để xem thông tin phản hồi (giấy phép, hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ) từ UBND Quận Cầu Giấy

VĂN BẢN QUY ĐỊNH
1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP
2. Đơn xin cấp phép xây dựng
3. Đơn xin cấp phép xây dựng tạm
4. Đơn xin cấp phép xây dựng nhà nông thôn
5. Mẫu giấy phép xây dựng 1
6. Mẫu giấy phép xây dựng 2
7. Mẫu giấy phép xây dựng 3
CẤP PHÉP XÂY DỰNG MỚI
CẤP PHÉP XÂY DỰNG TẠM
CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG